Zoznam tém prednášok ktoré ponúkame

Okrem štandardne ponúkaných prednášok pripravíme témy pre pacientov podľa aktuálnej potreby, druhu diagnózy a iných kritérií.

Zoznam štandardne ponúkaných prednášok:

 • Povinnosti pacientov
 • Práva pacientov
 • Pacientske vzdelávanie
 • Sociálne poistenie a pacient
 • Komunikácia so Sociálnou poisťovňou, osobný účet poistenca
 • Zdravotné poistenie a pacient
 • Komunikácia so zdravotnou poisťovňou, najčastejšie otázky, výnimky
 • Osobný účet poistenca v zdravotnej poisťovni
 • Pacient v Európskej únii.
 • Európska karta zdravotného poistenia – EHIC
 • Prístup k zdravotnej starostlivosti na základe sociálnej regulácie (S2)
 • Prístup k zdravotnej starostlivosti na základe nariadenia o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (CBHCD)
 • EUPATI – European Patient Academy of Treatment Innovation
 • Európske pacientske fórum  a jeho členovia (European Patients Forum)
 • Pacient, výživa a výživové doplnky.
 • Pacient s rakovinou – nové trendy v liečbe a výžive
 • Varíme pre pacienta
 • Ekonomika zdravia a zdravotníctva pre pacientov
 • Farmakoekonomika pre pacientov
 • Hodnotenie zdravotníckych technológií
 • Kategorizácia liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
 • Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti
 • Prevencia a jej zdravotný a ekonomický význam
 • Výskum kvality života a preferencií pacienta.
 • Význam disciplíny u pacienta (adherencia k liečbe, kompliancia)
 • Úlohy samosprávneho kraja v oblasti zdravotnej starostlivosti
 • Komunikácia s lekárom
 • Druhá mienka (second opinion) – konzultácia s druhým lekárom
 • Návšteva ambulancie, sprievod
 • Pobyt v nemocnici, vizita
 • Lieková politika
 • Pacient a klinické štúdie
 • Generické lieky a biosimilary
 • Zriedkavé ochorenia a lieky siroty
 • Príbalový informačný leták
 • Pacient a farmaceutický priemysel
 • Minerály a stopové prvky vo výžive a liečbe – magnézium
 • Výživa a kvalita potravín – mlieko
 • Potravinové alergie a intolerancie – laktóza
 • Potravinové alergie a intolerancie – lepok
 • Potravinové alergie a intolerancie – histamín