Nie sme pacientska organizácia, neorganizujeme ani nezastupujeme pacientov, neposkytujeme poradenstvo ani zdravotnú starostlivosť. My pacientov vzdelávame, trénujeme a pomáhame im aby sa vedeli sami o seba postarať. Naším cieľom je vytváranie a šírenie informácií, vzdelávacích a tréningových programov, učebných textov a pomôcok pre potreby pacientov a ich rodinných príslušníkov a všetkých, ktorí sa starajú na profesionálnej báze alebo dobrovoľne o blaho pacientov. Nie sme tu pre každého a pre všetkých, sme tu pre tých, ktorí majú vôľu, chuť, snahu či motiváciu sa niečo naučiť, niekomu či niečomu pomôcť.

POSILŇOVANIE KOMPETENCIÍ PACIENTOV – PATIENT EMPOWERMENT
Stále platný, ale už zastaraný systém, definuje pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti, budúci systém definuje pacienta ako partnera profesionála. Informovaný pacient vidí nerovnosti v prístupe k zdravotnej starostlivosti. To aby sa pacient stal obhajcom svojich záujmov a záujmov svojich spolutrpiacich, si vyžaduje schopnosti a ochotu učiť sa. Základom je poznanie a plnenie svojich povinností, čo umožňuje následne dožadovania sa svojich práv.

Pre (vážne) chorého človeka – pacienta, je zásadný problém ako sa vie postarať sám o seba alebo o svojho príbuzného v chorobe, osobitne pri závažnejších alebo chronických ochoreniach. Patient Empowerment, resp. posilňovanie kompetencií pacienta má iný rozmer a účel pri akútnom a chronickom ochorení, iný pri život ohrozujúcom a iný pri dobre liečiteľnom ochorení, iný pre príbuzných pacienta/pacientskych advokátov alebo pacientske organizácie. Pacient má byť vzdelaný v zmysle ako si poradiť s chorobou a udržať si dobrú „kvalitu života“ do konca. Mal by pochopiť chorobu a možnosti liečby, systém zdravotnej starostlivosti a sociálny systém atď., v snahe čo najlepšie spolupracovať s odborníkmi pri svojej liečbe a v snahe dostať od systéme a spoločnosti optimálnu liečbu a finančnú a sociálnu podporu, ktorá mu patrí a ktorú potrebuje.

Patient Empowerment je spoločenský proces uznania, podpory a posilňovania ľudských schopností. Pacienti a rodiny robia oveľa viac, než len „prispôsobenie sa chorobe“, ich proces „empowermentu“ vedie k seba – transformácii a vylúčenie bezmocnosti (pocit, akoby vlastný život bol úplne mimo moju kontrolu). PE často značí tiež prístup k lepšej zdravotnej starostlivosti!